Samsung Galaxy S5 Mini – kraschar efter NFC aktivering

Hej!

Jag läste precis vad är Android Beam och ville veta om min smartphone också kan. Eftersom jag aldrig har använt NFC, jag visste inte om min telefon någonsin NFC kan. Därför gång tittat igenom inställningarna och som NFC hittats. Det var avaktiverad. Efter att ha sett "strömbrytare" ovanför rätt "fördelas" har mobilen gick omedelbart, utan "farväl skärm"Visningen var svart omedelbart. Omstart arbete tills jag hade ut batteriet och igen. Telefonen startar nu upp, jag kan komma in även PIN och nyheter som olästa meddelanden fortfarande visas, men så fort jag kommer in i låsa upp, blir svart displayen igen och jag kan starta först efter batteri tas bort.
Kan det vara så att telefonen inte kan NFC och därför nu finns det ett problem? Jag skulle slå på den igen, men tyvärr inte komma i inställningarna, innan det är alla ut.
Har någon ett förslag? Starta i felsäkert läge för övrigt inte ta!
Kan jag använda telefonen på något sätt återställa, utan att det är början?
Bin för varje förslag mycket tacksam! Hälsningar!


Kommer du till återhämtningen? Därifrån kan du återställa fabriksinställningarna, men gå dina data i internminnet förlorade