Category: LG Electronics

Start LG G4 zonder batterij

Hallo mensen, Vandaag in de ochtend mijn LG G4 ging plotseling (op 100% batterij), en nu kan het niet worden ingeschakeld, zelfs als deze is aangesloten op het elektriciteitsnet. Nu heb ik een verzoek aan het gezag, Kunt u testen of uw LG G4 kan worden ingeschakeld zonder een batterij? Zo kon ik uitsluiten dat […]

LG G3 – Smartphone “hangs” on constantly

Hello everybody I was so thrilled with the G3 - super fast, top to handle, etc. But for a few few weeks I have the problem that my device constantly "hangs", I use two or more applications simultaneously (or in rapid succession), the keyboard is already alone not to. Usually then goes nothing more, not […]

Comience LG G4 sin batería

Hola gente, Hoy en la mañana mi G4 LG repente se fue (al 100% de la batería), y ahora no puede girar, incluso si está conectado a la fuente de alimentación. Ahora tengo una petición a la custodia, ¿podría probar si su G4 LG se puede encender sin batería? Por lo tanto, podría descartar un […]

LG G4 – geïnstalleerde apps worden niet weergegeven in de Play Store

Hallo, Ik heb een G4 - en zo'n nieuw apparaat zette ik slechts één voor een familielid Nu heb ik geconstateerd dat in de Play Store "Mijn apps en games" Zelf heb ik gedownload (Dus wat is nog niet gebeurd met mij ...) alleen de apps worden weergegeven. Alle vooraf geïnstalleerde apps niet komen opdagen. […]

radice g2 LG

Voglio che il mio LG G2 Rooten ma il più confortevole possibile senza PC. g2 qualcuno può dirmi buone applicazioni per il LG rooten?Ciao Luca! Cerca nella radice G2 di filo, come sono diversi metodi, anche senza PC, chiuso. http://www.androidpit.de/forum/602226/how-to-lg-g2-root-custom-recovery-backup-custom-rom-back-to-stock

Root efter uppdatering till Lolliop?

Hej, Jag har ett stort problem med min G2: Efter uppdatering till Lolliop jag emot fler meddelanden när min G2 är i standbyläge. Också flera hård återställning har fört någonting. I WLAN-inställningar kontrolleras att anslutningen ska upprätthållas under standby. Innan uppdateringen allt gick perfekt. Jag tror nu, att roten. Jag har dock aldrig gjort. Kan […]

LG G2 rot

Jag vill ha min LG G2 rooten men så bekväm som möjligt utan PC. g2 kan någon berätta för mig bra apps för LG rooten?Hej Luca! Titta på G2 roten av tråd, som finns flera metoder, även utan en dator, inomhus. http://www.androidpit.de/forum/602226/how-to-lg-g2-root-custom-recovery-backup-custom-rom-back-to-stock

Racine après la mise à jour Lolliop?

salut, J'ai un énorme problème avec mon G2: Après la mise à jour Lolliop je reçois plus de messages quand mon G2 est en veille. Aussi plusieurs réinitialisation matérielle ont rien apporté. Dans les paramètres WLAN est vérifié que la connexion doit être maintenue en mode veille. Avant la mise à jour, tout fut parfait. […]

racine LG g2

Je veux que mon LG g2 ROOTEN mais aussi confortable que possible sans PC. g2 quelqu'un peut me dire de bonnes applications pour le LG rooten?Salut Luca! Regardez la racine G2 de fil, comme plusieurs méthodes, même sans PC, à l'intérieur. http://www.androidpit.de/forum/602226/how-to-lg-g2-root-custom-recovery-backup-custom-rom-back-to-stock

Root after updating to Lolliop?

Hello everybody, I have a huge problem with my G2: After updating to Lolliop I receive any more messages when my G2 is on standby. Also multiple hard reset have brought nothing. In the WLAN settings is checked that the connection is to be maintained during standby. Before the update, everything went perfect. I think […]

Root efter opdatering til Lolliop?

Hej, Jeg har et kæmpe problem med min G2: Efter opdatering til Lolliop jeg modtage flere beskeder, når min G2 er på standby. Også flere hard nulstilling har bragt ingenting. I de WLAN-indstillinger er markeret, at forbindelsen skal opretholdes under standby. Før opdateringen, alt gik perfekt. Jeg tror nu, at roden. Jeg har dog aldrig […]

LG g2 root

I want my LG g2 rooten but as comfortable as possible without pc. g2 can anyone tell me good apps for the LG rooten?Hello Luca! Look At the G2 root of thread, as are several methods, even without a PC, indoors. http://www.androidpit.de/forum/602226/how-to-lg-g2-root-custom-recovery-backup-custom-rom-back-to-stock

Root na het bijwerken naar Lolliop?

Hi, Ik heb een groot probleem met mijn G2: Na het updaten naar Lolliop ontvang ik geen verdere berichten toen mijn G2 is op stand-by. Ook meerdere harde reset heeft niets gebracht. In de WLAN-instellingen wordt gecontroleerd dat de verbinding tijdens de stand-by stand te houden. Voor de update, ging alles perfect. Ik denk dat […]

Raíz después de actualizar a Lolliop?

Hola, Tengo un gran problema con mi G2: Después de actualizar a Lolliop recibo más mensajes cuando mi G2 está en espera. También restablecimiento múltiples han traído nada. En la configuración de WLAN se comprueba que la conexión se ha de mantener durante la espera. Antes de la actualización, todo fue perfecto. Creo que ahora, […]

LG g2 wortel

Ik wil dat mijn LG g2 rooten, maar zo comfortabel mogelijk zonder pc. g2 kan iemand mij vertellen goede apps voor de LG rooten?Hi Luca! Kijk naar de G2 wortel van draad, net als diverse methoden, zelfs zonder een pc, binnenshuis. http://www.androidpit.de/forum/602226/how-to-lg-g2-root-custom-recovery-backup-custom-rom-back-to-stock