Category: Sony

23.5.A.1.291 rot utan Windows-dator möjligt?

Be dig om hjälp. Är det möjligt den senaste build-versionen att rota utan Windows-dator eller som jag nedgradera? Har några tyvärr ett klick rot verktyg försökte utan framgång ...Böka är något annat att blinka som den nuvarande firmware. Till min kunskap du behöver, men för både PC, oavsett om det är Mac OS eller Linux […]

Sony Xperia Z3 Compact – wireless can not be activated

Hi you, I have a big problem Have a Z3 Compact, android 5.1.1 Three weeks ago my wireless did not go to, so when I tried it either under settings or the shortcut. It therefore can not be activated. Partly it crashed even if the shortcut. Also in the service menu nothing went on ... […]

Sony Xperia Z2 – video kan niet worden afgespeeld

Hallo, het volgende probleem was, nu gefilmd, maar de video (ongeveer 4 minuten) kunnen niet worden afgespeeld, zelfs de foutmelding, en het album is de "afbeelding" zwart aan de video. Ook op de PC kan ik alleen maar hoor het geluid, maar niet de video aan. Twee andere video's genomen na het werk prima op […]

Sony Xperia Z2 – vidéo ne peut joué

Bonjour, le problème suivant est, maintenant filmé, mais la vidéo (environ 4 minutes) ne peut être lu, même le message d'erreur, et l'album est le "image" noir à la vidéo. Aussi sur le PC, je ne peux entendre le son, mais pas la vidéo. Deux autres vidéos prises après le travail bien sur le Z2 […]

Sony Xperia Z2 – kamera Sony Xperia Z2 er holdt op med at arbejde

Mit kamera virkede ikke natten over, og jeg ved ikke, hvad skal jeg gøre, jeg har været så vidt jeg ved meget prøvet alt, hun gik til endnu en dag, og det næste øjeblik ikke én sandsynligvis kan du hjælpe mig Hvad fungerer ikke i praksis? Er der en fejlmeddelelse? App-data en gang slettet? Fungerende […]

Sony Xperia Z3 compacto – inalámbrico no se puede activar

Hola usted, Tengo un gran problema Tener un Z3 compacto, androide 5.1.1 Hace tres semanas mi inalámbrico no ir, así que cuando lo probé, ya sea en la configuración o el acceso directo. Por lo tanto, no se puede activar. En parte se estrelló incluso si el acceso directo. También en el menú de servicio […]

Sony Xperia Z2 – video kan inte spelas

Hej, följande problem var nu filmade, men videon (ca 4 minuter) kan inte spelas, även felmeddelandet och albumet är "bild" svart till videon. Också på datorn jag kan bara höra ljudet, men inte videon till. Två andra videoklipp tas efter fungera bra på Z2 och PC. Om filen på något sätt skadat eller liknande ?? […]

Sony Xperia Z2 – camera Sony Xperia Z2 has stopped working

My camera did not work overnight and I do not know what should I do I've been as far as I know much tried everything, she went to one more day and the next moment not one probably you can help me What does not work in practice? Is there an error message? App data […]

Sony Xperia Z3 Compact – wireless non può essere attivata

Ciao voi, Ho un grosso problema Avere un Z3 Compact, 5.1.1 Android Tre settimane fa la mia wireless non è andato a, in modo da quando l'ho provato sia sotto impostazioni o la scorciatoia. Non può pertanto essere attivato. In parte si è schiantato anche se il collegamento. Anche nel menu di servizio nulla è […]

23.5.A.1.291 rod uden Windows-computer muligt?

Spørg dig om hjælp. Er det muligt det seneste build-version til root uden Windows-pc eller skal jeg nedgradere? Har nogle desværre et klik rod værktøjer prøvet uden held ...Beskæftigelsesmaterialer er noget andet at blinke som den aktuelle firmware. Så vidt jeg ved, du har brug, men for både en pc, uanset om det kører Mac […]

23.5.A.1.291 root without Windows computer possible?

Ask you for help. Is it possible the latest build version to root without windows pc or do I downgrade? Have some unfortunately one click root tools tried without success ...Rooting is something else to flash as the current firmware. To my knowledge you need but for both a PC, whether it's running Mac OS […]

Sony Xperia Z2 – fotocamera Sony Xperia Z2 ha smesso di funzionare

La mia macchina fotografica non ha funzionato durante la notte e io non so cosa devo fare Sono stato per quanto ne so molto provato di tutto, è andata a un altro giorno e un attimo dopo non uno probabilmente mi può aiutare Che cosa non funziona in pratica? C'è un messaggio di errore? Dati […]

Sony Xperia Z2 – video kan ikke afspilles

Hej, følgende problem var, nu filmet, men videoen (ca. 4 minutter) kan ikke afspilles, selv fejlmeddelelsen, og albummet er den "billede" sort til videoen. Også på pc'en, jeg kan kun høre lyden, men ikke videoen til. To andre videoer taget efter arbejde fint på Z2 og PC. Hvis filen eller anden måde er beskadiget eller […]